Felsökning

Jan 2019 En första fix är nu redo klienten måste vara installerad på

C:\Program Files (x86)\Svenska Spel Sport & Casino AB för att  fungerar.

Fler uppdateringar följer kommande dagar.

Convertern fungerar ej efter 20180530 då svenska spel uppdaterade sin klient?

Prova att ändra bordinställningar från expert till NORMAL:

se till att inte ändra mappen där handhistoriken ska sparas utan convertern måste ligga jobba i defaultmappen.

i mitt fall ser de ut så här: C:\handhistory\\HudsEmulator\WPN

se även till att INTE installera convertern i en custom mapp utan låt den installeras där den vill lägga sig

converter startar inte?

Är du ny användare? Installera google chrome så kommer convertern att starta.

© 2023 by Svenska Spel Converter. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon